제 1회 타이응우옌 외국어 대학교 한국어 말하기 대회

Giới thiệu về Liên Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Khoa Ngoại ngữ

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Khoa Ngoại ngữ được thành lập ngày 25 tháng 9 năm 2008, có chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:
 I. Thông tin chung
   - Tên đơn vị: ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ
   - Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà A – Phòng 107 – Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Thái Nguyên – Xã Quyết Thắng, Thành phố Thành Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
   - Điện thoại: 0208 656 3599
II. Chức năng, nhiệm vụ
    - Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Đoàn viên thanh niên, sinh viên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.
    - Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn Đoàn viên thanh niên, sinh viên  thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển nhà trường.
    - Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban chủ nhiệm khoa về xây dựng quy chế, chính sách cho Đoàn viên thanh niên, sinh viên. Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, sinh viên.
    - Tổ chức các hoạt động, phong trào văn hóa văn nghệ thể thao nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, lý tưởng của thanh niên, xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa các đoàn viên thanh niên trong Khoa, nâng cao niềm tự hào về mái trường mà sinh viên đang theo học.
    - Thực hiện các nhiệm vụ mà Đoàn cấp trên giao phó, tăng cường tính tự chủ, tích cực trong mỗi hoạt động được giao.
    - Mở rộng, tăng cường giao lưu với các đơn vị trường bạn, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu học hỏi qua mỗi phong trào, hoạt động chung; cùng một mục tiêu chung về sự phát triển của Đại học Thái Nguyên nói chung, của Khoa Ngoại ngữ nói riêng.
    - Thực hiện các hoạt động cộng đồng, xã hội, giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nghị lực vươn lên trong học tập.
    - Tham gia các hoạt động tình nguyện, thực hiện công tác dân vận, dạy tiếng Anh cho học sinh tại đơn vị kết nghĩ
 
Liên chi đoàn Khoa Ngoại Ngữ khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2019 chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn ĐHTN, Ban chủ nhiệm và Công đoàn Khoa Ngoại Ngữ.
IV. Các thành tích đã đạt được
     - 01 Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
     - 03 Bằng khen của Tỉnh đoàn
     - 28 Giấy khen của Đoàn Đại học Thái Nguyên
     - 32 Giấy khen của Đoàn khối cơ quan Đại học Thái Nguyên 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second